Greeks


Bu sunumu doktora ödevi olarak hazırlamıştım. “Greeks” adı verilen türev araçlar kullanılarak yapılan koruma yöntemleri anlatılmaktadır. Delta,, Gamma, Theta ve Vega isimleriyle anlatılan koruma modellerinin ne amaçla yapıldığını ve nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu sunumda bulabilirsiniz. Ayrıca Delta koruma modelinin bir uygulamasını Excel formatında bulabilirsiniz.